H100 tozan sorujy

  • LOVELIKING H100 Handheld Vacuum Cleaner 6000Pa 4500mAh HEPA Stainless Steel filter for Automotive & Home

    H100 elde göterilýän tozan sorujy 6000Pa 4500mAh HEPA Awtoulag we öý üçin poslamaýan polat süzgüç

    Bu H100 göçme ely awtoulag vakuum “LOVELIKING” tarapyndan 2020-nji ýylyň başynda döredilipdi. Easyeňil işlemek üçin ýeňil we ykjam göwrümli ergonomiki dizaýn. Güýçli sorujy güýji 6000Pa we ýassykdaky tozan, haýwan saçlary, gum, galyndylar bilen işlemek üçin 4500mAh uzak wagtlap zarýad berilýän batareýa. “Crevice” gurallary aňsat guramak we ulanmak üçin bir bölek hökmünde birleşdirilen. Içki süzgüçli HEPA materialy we daşarky süzgüç poslamaýan polat süzgüçli süzgüçiň iki gatlagy.