El bilen tozan sorujylar

 • LOVELIKING H110 Cordless Handheld Car Vacuum Cleaner 6000Pa 4000mAh Rechargeable Battery

  H110 simsiz elde göterilýän awtoulag tozan sorujy 6000Pa 4000mAh zarýad berilýän batareýa

  “LOVELIKING” bu el tozan sorujyny 2020-nji ýylda dizaýn etdi. 6000Pa sorujy güýji we 2 * 2000mAh uzak wagtlap zarýad berilýän batareýalary bilen H110 vakuum, tozany, öý haýwanlarynyň saçlaryny, gumlaryny, iýmit galyndylaryny we galyndylaryny divanda ýa-da ýassykda arassalap bilýär. Şeýle hem, ölen burçy arassalamak üçin çukur gurallary bilen enjamlaşdyryldy. Buawtoulag, ofis, jaý üçin ulanylýar.

  Şeýle hem, güýç, daşky görnüş dizaýny, süzgüç materialy we ş.m. ýaly islegleriňiz ýaly üýtgetmek ýa-da üýtgetmek isleýäris, pikirleriňizi biziň bilen paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris 

 • LOVELIKING H100 Handheld Vacuum Cleaner 6000Pa 4500mAh HEPA Stainless Steel filter for Automotive & Home

  H100 elde göterilýän tozan sorujy 6000Pa 4500mAh HEPA Awtoulag we öý üçin poslamaýan polat süzgüç

  Bu H100 göçme ely awtoulag vakuum “LOVELIKING” tarapyndan 2020-nji ýylyň başynda döredilipdi. Easyeňil işlemek üçin ýeňil we ykjam göwrümli ergonomiki dizaýn. Güýçli sorujy güýji 6000Pa we ýassykdaky tozan, haýwan saçlary, gum, galyndylar bilen işlemek üçin 4500mAh uzak wagtlap zarýad berilýän batareýa. “Crevice” gurallary aňsat guramak we ulanmak üçin bir bölek hökmünde birleşdirilen. Içki süzgüçli HEPA materialy we daşarky süzgüç poslamaýan polat süzgüçli süzgüçiň iki gatlagy.