H100 elde göterilýän tozan sorujy 6000Pa 4500mAh HEPA Awtoulag we öý üçin poslamaýan polat süzgüç

Gysga düşündiriş:

Bu H100 göçme ely awtoulag vakuum “LOVELIKING” tarapyndan 2020-nji ýylyň başynda döredilipdi. Easyeňil işlemek üçin ýeňil we ykjam göwrümli ergonomiki dizaýn. Güýçli sorujy güýji 6000Pa we ýassykdaky tozan, haýwan saçlary, gum, galyndylar bilen işlemek üçin 4500mAh uzak wagtlap zarýad berilýän batareýa. “Crevice” gurallary aňsat guramak we ulanmak üçin bir bölek hökmünde birleşdirilen. Içki süzgüçli HEPA materialy we daşarky süzgüç poslamaýan polat süzgüçli süzgüçiň iki gatlagy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Önümiň ady : H100 Mini Simsiz el tozan sorujy
Aýalbarmak: Maşynyň içki we daşarky ýüzlerini we öý mebellerini arassalamak üçin el bilen tozan sorujy
Içki süzgüç: HEPA süzgüji
Daşarky süzgüç: Washuwulýan poslamaýan polat süzgüç
Motor: 32000 ± 10% aýlaw (Arassa mis material, güýçli güýç)
Emdiriş güýji: 6000PA-dan gowrak
Batareýa: 2 sany 2200mAH 5C Lityum Ion
Bahalandyrylan naprýa: eniýe: 7.4V
Işleýän tok: 12A
Bahalandyrylan güýç : 70W
Zarýad beriş wagty : 3.5H
Porta zarýad bermek : USB görnüşi birleşdiriji
Speokary tizlik: 15 minuda çenli üznüksiz işlemek
Pes tizlik: Üznüksiz işlemek 25 minut
Ses: ≤65dB
Programmalar: Awtoulag arassalamak; Öý hojalygyny arassalamak; Ofisi arassalamak
Ölçegi: 73x300mm
Agramy: 900g
Awtoulag hyzmatynyň möhleti: 500 tigir (30 minut öwrüň, 30 minut duruň, bir aýlaw) ýa-da 100H-den gowrak
Daş görnüşi Ergonomiki daşky görnüş dizaýny, ýeňil we kiçi beden, her dürli adamlar üçin amatly
Reňk Gara, ak, gülgüne ...

Bu H100 göçme ely awtoulag vakuum “LOVELIKING” tarapyndan 2020-nji ýylyň başynda döredilipdi. Easyeňil işlemek üçin ýeňil we ykjam göwrümli ergonomiki dizaýn. Güýçli sorujy güýji 6000Pa we ýassykdaky tozan, haýwan saçlary, gum, galyndylar bilen işlemek üçin 4500mAh uzak wagtlap zarýad berilýän batareýa. “Crevice” gurallary aňsat guramak we ulanmak üçin bir bölek hökmünde birleşdirilen. Içki süzgüçli HEPA materialy we daşarky süzgüç poslamaýan polat süzgüçli süzgüçiň iki gatlagy.

Aýratynlyklary

1, ak we ak reňkli reňkli we ykjam dizaýn. Arassa agramy: 650g

2, “Ergonomics” tutawajy: Arkaýyn duýgy bilen götermek we işlemek aňsat

2 reesimli 3, 6000Pa güýçli sorujy güýji, 4500mAh uzyn batareýalar, ýokary tizlikli sazlaşykda azyndan 15 minut iş wagty.

4, Poslamaýan polatdan ýuwulýan süzgüç we 99.99% ownuk bölejikleri baglamak üçin HEPA süzgüji

5, Çuňňur arassalamak üçin köp maksatly burun, çiş çotgasy we burunlary has aňsat guramak üçin döredildi. Maşyn oturgyçlarynyň arasynda gutapjyklary we süýjüleri almak üçin tozan we vakuum, çeňňek burunlary

6, Sesiň pes derejesi: <65dB

7, OEM we ODM hyzmatlary bar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler