H110 simsiz elde göterilýän awtoulag tozan sorujy 6000Pa 4000mAh zarýad berilýän batareýa

Gysga düşündiriş:

“LOVELIKING” bu el tozan sorujyny 2020-nji ýylda dizaýn etdi. 6000Pa sorujy güýji we 2 * 2000mAh uzak wagtlap zarýad berilýän batareýalary bilen H110 vakuum, tozany, öý haýwanlarynyň saçlaryny, gumlaryny, iýmit galyndylaryny we galyndylaryny divanda ýa-da ýassykda arassalap bilýär. Şeýle hem, ölen burçy arassalamak üçin çukur gurallary bilen enjamlaşdyryldy. Buawtoulag, ofis, jaý üçin ulanylýar.

Şeýle hem, güýç, daşky görnüş dizaýny, süzgüç materialy we ş.m. ýaly islegleriňiz ýaly üýtgetmek ýa-da üýtgetmek isleýäris, pikirleriňizi biziň bilen paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Önümiň ady: H110 Mini awtoulag el tozan sorujy
Aýalbarmak: Maşynyň içki we daşarky ýüzlerini we öý mebellerini arassalamak üçin el bilen tozan sorujy
Süzgüç: PP, HEPA, Poslamaýan polatdan ýasalan görnüşler
Motor: bhowlukmaç motor , 32000 ± 10% aýlaw
Bahanyň güýji: 7.4V, 70W
Işleýän tok: 12A
Emdiriş güýji: 6000Pa
Iş wagty: > Speedokary tizlik bilen 15 minut; > Pes tizlik bilen 30 minut
Batareýa: 7.4V 2 * 2000mAh 5C Li-ion batareýalary
Zarýad beriş wagty: 2.5±0,5 sagat (5V 2A AC adapteri)
Ses derejesi: <75 dB
Dustbin kuwwaty: 150ml
Zarýad beriş porty: USB görnüşi-C
Ölçegi: 76,6x335mm
Agramy: 900g
Awtoulag hyzmatynyň möhleti: 500 tigir (30 minut öwrüň, 30 minut duruň, bir aýlaw) ýa-da 100H-den gowrak
Daş görnüşi Ergonomiki daşky görnüş dizaýny, ýeňil we kiçi beden, her dürli adamlar üçin amatly

“LOVELIKING” bu el tozan sorujyny 2020-nji ýylda dizaýn etdi. 6000Pa sorujy güýji we 2 * 2000mAh uzak wagtlap zarýad berilýän batareýalary bilen H110 vakuum, tozany, öý haýwanlarynyň saçlaryny, gumlaryny, iýmit galyndylaryny we galyndylaryny divanda ýa-da ýassykda arassalap bilýär. Şeýle hem, ölen burçy arassalamak üçin çukur gurallary bilen enjamlaşdyryldy. Bu awtoulag, ofis, jaý üçin ulanylýar.
Şeýle hem, güýç, daşky görnüş dizaýny, süzgüç materialy we ş.m. ýaly islegleriňiz ýaly üýtgetmek ýa-da üýtgetmek isleýäris, pikirleriňizi biziň bilen paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Aýratynlyklary

1. 2 sazlaýjy 6000Pa güýçli sorujy güýji tozany arassalamaga kömek edýär. öý haýwanlarynyň saçlary. gum. pişik hapasy. şeýle hem divanlarda we düşeklerde çuňňur gizlenen gaty kyn hereketler. öýüňiziň we awtoulagyňyzyň ähli burçlary üçin hemme taraplaýyn goragy üpjün edýär.

2. Uzak wagtlap ulanmak üçin 2 * 2200mAh batareýalar. Iň bolmanda 15 minut ýokary tizlikli 6000Pa sazlamak.

3. Ergonomika tutawajy bilen ykjam dizaýn. götermek aňsat we rahat duýgy bilen işlemek

4. ätiýaçlyk şaýlary: esas. çotga. mebelleri çuňňur arassalamak üçin burunlar

5. Ses derejesi <70dB

5. Awtoulag üçin amatly. öý. ofis,

6. OEM we ODM hyzmatlary elýeterli


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler