Simsiz zarýad beriji pad bilen LOVELIKING ID2 stol çyrasy, 270 derejeli aýlawly silikon goly, telefon eýesi wideo görmek üçin simsiz zarýad beriji enjam

Gysga düşündiriş:

ID1-de ID2 stol çyrasynyň bazasyny gowulandyrýarys. Simsiz zarýad beriş panelini ulanyjylara jübi telefonyny goýup wideo görmäge mümkinçilik berýän awtoulag saklaýjysyna dizaýn edip üýtgedýäris. Ulanyjylar üçin has amatly bolar. Saklaýjy çekiji ýalydyr. Itekläň we çekiň we göteriň. Telefonyňyzy goýuň. Ony tertiplemek üçin asyl ýagdaýyna çekiň. Işlemek we esasy tertipli etmek aňsat.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

ID1-de ID2 stol çyrasynyň bazasyny gowulandyrýarys. Simsiz zarýad beriş panelini ulanyjylara jübi telefonyny goýup wideo görmäge mümkinçilik berýän awtoulag saklaýjysyna dizaýn edip üýtgedýäris. Ulanyjylar üçin has amatly bolar. Saklaýjy çekiji ýalydyr. Iteklemek we çekmek. we göteriň. Telefonyňyzy goýuň. Ony tertiplemek üçin asyl ýagdaýyna çekiň. Işlemek we esasy tertipli etmek aňsat.

Şeýle hem, çyrany diwara saklamak üçin 3M ýelimli saklaýjyny dizaýn edýäris. Çyrany aýryp, otagy yşyklandyrmak üçin fakel hökmünde saklaýjynyň üstünde goýup bilersiňiz. Öýde gyssagly kömek etmek gowy bolar.

1. Silikon bilen bezelen häzirki zaman görnüşli stol çyrasy. alýumin we ABS
2. Silikondan ýasalan 270 dereje çeýe gol. ýeňil kelläňizi islän ýeriňize egmäge mümkinçilik berýär
3. Telefon eýesi, zarýad berlende telefonyňyzy ulanmak üçin has amatly bolmagy üçin lampa bazasyndaky simsiz zarýad beriş stansiýasyny dizaýn edýär. Şeýle hem, jübi telefony we simsiz zarýad bermek funksiýasy üçin enjamlar üçin USB zarýad beriş porty bar
4. Garaşsyz elektrik üpjünçiligi ulgamy sebäpli yşyk, zarýad berijiler bilen bir wagtyň özünde fleşsiz işläp biler. Lightagtylyk üçin bir oturdylan batareýa. beýlekisi zarýad berijiler üçin esasda.
5. Iki tarapyň gollarynda gurlan dimmerlere degip, basgançakly yşyklandyryjy lampa.
6. Has köp programma üçin aýrylýan gol dizaýny. Elçyra hökmünde ulanyp bilersiňiz. gyssagly yşyk. gije şkaf çyrasy ýa-da iş çyrasy
7. Çagalar üçin gözüň aladasy çyra dizaýny. gije ýatylýan otag üçin elýeterli


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler