ST-206 SÖELGI

Gysga düşündiriş:

Funksiýa görkezmesi

• Model: ST206 (Sonik elektrik diş çotgasy)
• Esasy funksiýanyň beýany:
• Hereket, bir minutda 30,000-den 47,800 gezek bir taraplaýyn yrgyldama ýygylygy bilen magnitli ýokary göteriş sonik motoryny kabul edýär. Tüýdükler 4 mm-den gowrak.
• “Smart-Quick” simsiz çalt zarýad bermek tehnologiýasy, zarýad bermek 5 sagadyň içinde tamamlanyp bilner.
• Içinde 650mA litiý-ion batareýasy, 20 günden gowrak zarýad berilýär. (Günde 2 gezek, her gezek 2 minut)
• Akylly wagt dizaýny, dürli toparlaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin 2 ~ 4 minutda awtomatiki usulda ýapylyp bilner.
• Bir düwme bilen işlemek. Üç dişli LED batareýa görkezijisiniň goşulandygyny görkezýär.
• “DuPont” dykyzlary, dykyzlaryň ýokarsy 90% -den gowrak ýalpyldawuk. Akylly reňk çalşygyny çotga, çotganyň kellesini çalyşyň.
• IPX7 suw geçirmeýän.
• Tutagyň üstü süýşmeýän plastmassa.
• 252mmx30mm (uzynlygy, diametri)

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

SÖVEGI ST-206 Dikeldilýän elektrik diş çotgasy 47800 yrgyldy

ST-206 Gaýtadan zarýad berilýän elektrik diş çotgasy ýokary tizlikli magnit asma hereketlendirijisi (Magnit levitasiýa ýa-da maglew hereketlendirijisi) bilen üpjün edilendir, bu bolsa 47800 ýygylykdaky soniki arassalamany hödürleýär. pes ses bilen <50dB, gowy arassalaň, sakgyç çyzygynyň üstündäki nyşany süpüriň.

Uzak dowamly batareýanyň ömri

ST-206 sonik elektrik diş çotgasynda 3,5 sagat çalt zarýad beriş tizligi bilen döredilen 3,7v 650mA Lityum Ion batareýasy bar. Her zarýad üçin 30 günden köp işlemäge ukyply

3 Arassalaýyş usullary

Duýgur: bu çotganyň dişleri we diş etini ýuwaşlyk bilen arassalamagy üçin has pes tizlik. Duýgur we ilkinji gezek ulanyjylar üçin amatly.

Arassa: Iýmit galyndylaryny we plakasyny aýyrmak üçin has çuňňur arassalamak

Ak reňk: kofe, tüsse, çakyr we ş.m. ýaly dişleriňizdäki tegmilleri netijeli arassalamak üçin iň güýçli yrgyldy tizligini hödürleýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler